Audioreaktiv rendyrking av kvadratet.

Ident for Handelshøyskolen BI og en del av et større programdesign — basert på deres eksisterende visuelle profil.