Join a different trip

In connection to the launch of the Spring Collection and the new online store, Viking wanted an activity that engaged and enabled consumers to use nature as well as to launch Viking products where they belong. On behalf of POL, we made the web site naturelaunch.no, a kind of virtual geocaching competition that had the purpose and get the participants out on tour to find items in the wild. You could win Viking shoes, discount vouchers on Viking shoes or participate in the draw of the main prizes, which were three trips from DNT.

———
Bli med på en annerledes tur

I forbindelse med lansering av vårkolleksjonen og ny nettbutikk ønsket Viking en aktivitet som engasjerte og aktiverte konsumentene til å bruke naturen og lansere Viking produktene der de hører hjemme. På oppdrag fra POL laget vi nettstedet naturelaunch.no, en slags virtuell geocaching-konkurranse som hadde som formål og få deltagerne ut på tur for å finne poster ute i naturen. Der kunne man vinne Viking sko, rabattkuponger på Viking sko eller være med i trekningen om hovedpremier, som var tre turer fra DNT.

Les mer