Bli regnskogsvokter

I samarebid med POL har vi laget årets TV-aksjon sin nettside for å rekruttere flere bøssebærere. I år går pengene til Regnskogfondet. Målet var å skaffe 100.000 bøssebærere. Sagt på en annen måte: skaffe 100.000 regnskogvoktere.

For å nå dette målet laget vi en løsning som gjorde det enkelt å melde seg på som bøssebærer og som samtidig gjorde det mulig å dykke ned i regnskogen og lære mer om menneskene og dyrene som lever der. Ved hjelp av Web-GL teknologi, 360°-bilder og video har vi laget en rik digital løsning som fungerer like godt på desktop som på mobil.

Les mer

Resultater

Antall bøssebærere
100 000

Priser & oppmerksomhet

  • 1 x Awwwards, Site of the day
  • 1 x CSS Design Awards, Site of the day
  • 1 x FWA, Site of the day
  • 1 x Mobile FWA, Site of the day
  • 1 x Sølvtagg
  • 1 x Gulltagg