Become a rainforest guardian

In partnership with POL, we made the 2015 TV campaign's website to recruit more collectors. The money went to the Rainforest Foundation. The goal was to acquire 100,000 collectors. Put in another way: get 100,000 rainforest guardians. To achieve this goal, we made a solution that made it easy to sign up as a collector and at the same time made it possible to dive into the rainforest and learn more about the people and animals living there. Using Web-GL technology, 360 ° images and video, we have created a rich digital solution that works just as well on desktop as on mobile.

———
Bli regnskogsvokter

I samarebid med POL har vi laget årets TV-aksjon sin nettside for å rekruttere flere bøssebærere. I år går pengene til Regnskogfondet. Målet var å skaffe 100.000 bøssebærere. Sagt på en annen måte: skaffe 100.000 regnskogvoktere.

For å nå dette målet laget vi en løsning som gjorde det enkelt å melde seg på som bøssebærer og som samtidig gjorde det mulig å dykke ned i regnskogen og lære mer om menneskene og dyrene som lever der. Ved hjelp av Web-GL teknologi, 360°-bilder og video har vi laget en rik digital løsning som fungerer like godt på desktop som på mobil.

Les mer

Resultater

Antall bøssebærere
100 000

Priser & oppmerksomhet

  • 1 x Awwwards, Site of the day
  • 1 x CSS Design Awards, Site of the day
  • 1 x FWA, Site of the day
  • 1 x Mobile FWA, Site of the day
  • 1 x Sølvtagg
  • 1 x Gulltagg