Det er vanskelig å gjette alder

I Norge er aldersgrensen for å kjøpe vin og brennevin henholdsvis 18 og 21 år. Likevel er den gjennomsnittlige debutalderen helt nede i 15 år. Derfor har Vinmonopolet et statlig pålagt samfunnsansvar når det gjelder å forhindre konsum av alkohol blant mindreårige, og gjennomfører derfor kontinuerlig alderskontroll i alle sine butikker.

I denne kampanjen ville Vinmonopolet øke forståelsen blant den yngre målgruppen (18 – 25) for alderskontroll ved kjøp av alkohol. Når de ansatte i deres jobb med å kontrollere kjøpernes alder spør om legitimasjon ønsket man en aksept for nettopp det at det er vanskelig, om ikke umulig, å gjette alder, og derfor må man spør.

Sekundært var målsetningen å få flest mulig ungdom i alderen 18 til 25 år til å vise legitimasjon uoppfordret.

Les mer

Resultater

Antall visninger
2,5 millioner
Completion rate
>95%
Unike brukere
187 000