Når togvogner blir klasserom

Miljøtoget er et opplegg for barneskoleklasser som skal på ekskursjon – spesielt til Teknisk Museum eller et av de mange Vitensenterne i Norge. Klassen får sin egen togvogn, en engasjert miljøambassadør og hver sin iPad mini til bruk på turen. I samspill med elevene formidler miljøambassadøren en interaktiv opplevelse om miljø og transport.

Miljøtoget er et opplegg for barneskoleklasser som skal på ekskursjon – spesielt til Teknisk Museum eller et av de mange Vitensenterne i Norge. Klassen får sin egen togvogn, en engasjert miljøambassadør og hver sin iPad mini til bruk på turen. I samspill med elevene formidler miljøambassadøren en interaktiv opplevelse om miljø og transport.

Elevene lærer – gjennom animasjon, oppgaver og spill – om miljøproblematikk og hvordan hver og en av oss kan gjøre enkle ting i hverdagen for å bremse oppvarmingen av kloden vår.

Konduktøren styrer alle iPadene, ser hva elevene svarer på spørsmål, hvem som vinner spillene og hvor mange som har fullført hver steg. Han kan også enkelt skru av skjermene på iPadene hvis han ønsker at elvene skal titte opp litt mens han forklarer.

Hele opplevelsen tar mellom 20 og 30 minutter. Gjennom å samarbeide med NSB, Miljøagentene og flere av vitensentrene i landet har man skapt pedagogisk godkjent innhold som gjør at lærere kan huke av i læreplanen når de kommer hjem.

Les mer

Resultater

Miljøtoget begynte som et prøveprosjekt på Gjøvikbanen, men på grunn av stor etterspørsel er det i høst trent opp Miljøkonduktører i hele landet. Hundrevis av iPader er sendt ut til de forskjellige strekningene i Norge og flere har allerede startet. Miljøtoget har blitt et nasjonalt prosjekt for NSB.

Priser & oppmerksomhet

  • 1 x Sølvtagg Oktober 2014
  • 1 x Gull Eurobest Mobile