Farris - A natural thirst choice

Only nature can make Farris. Every drop dripping over Bøkeskogen in Larvik is a long journey. Fast passing the leaves and branches, along the trees and down the hill. Slowly through the soil and slower and slower through mineral rich masses heading down to the source. Purified and filtered by nature before bottling 20 years after.

———
Farris – Et naturlig tørstevalg
Bare naturen kan lage Farris. Hver eneste dråpe som faller over Bøkeskogen i Larvik legger ut på en lang reise. Kjapt forbi blader og grener, langsmed trærne og ned på bakken. Sakte gjennom jordsmonnet og saktere og saktere via mineralrike masser på vei ned mot kilden. Renset og filtrert av naturen selv, før det tappes på flaske 20 år etter.

Les mer