Find the keys to a better workplace

Kostnytte.no is an interactive website in WebGL. The user was able to steer himself through an infinite tunel recognizable from the rest of the campaign, full of facts, in search of hidden keys. In order to win, you had to meet up with a dealer with your digital keys, set yourself in front of an exhibition model and try to unlock it with your mobile. 6154 keys were tested at the dealers, one won and the rest was taken care of by the most popular TCO sellers at Volkswagen Vehicle Vehicles. For best possible performance, especially on mobile, we baked all textures with light in advance. The factories were made with a particle system where all animations are done directly on the GPU via shaders. Geo targeting ensured physical attendance at the reseller.

———
Finn nøklene til en bedre arbeidsplass

Kostnytte.no er en interaktiv nettside i WebGL. Brukeren kunne selv styre seg gjennom en uendelig tunell gjenkjennelig fra resten av kampanjen, full av fakta, i jakt på skjulte nøkler. For å vinne måtte du møte opp hos forhandler med de digitale nøklene dine, stille deg foran en utstillingsmodell og forsøke å låse den opp med mobilen.

6154 nøkler ble testet hos forhandlerne, én vant og resten ble tatt vare på av de som kan mest om TCO – selgerne hos Volkswagen Nyttekjøretøy. For best mulig ytelse som mulig, spesielt på mobil, bakte vi inn alle teksturer med lys på forhånd. Faktaboksene ble laget med et partikkelsystem der alle animasjoner skjer direkte på GPU’en via shaders. Geo targeting sikret fysisk oppmøte hos forhandler.

Les mer

Priser & oppmerksomhet

  • Diplom Visuelt 2017