Humanistisk Konfirmasjon - Tenk på det!

Filmen informerer ungdom og foreldre om Humanistisk konfirmasjon. Dette er et kurs i livssyn og etikk, med en høytidelig avsluttende seremoni basert på et humanistisk grunnlag. Målet er å gi informasjon om et ikke-religiøst alternativ til kristelig konfirmasjon.