Hvem er eldst?

På verdens aktivitetsdag 10. mai, lanserte TRY & Apt testen «Hvem er eldst? Du eller kroppen din?» for Helsedirektoratet. I kampanjens første dag hadde over 50.000 gjennomført testen.

Ved å fylle inn kjønn, alder, høyde, vekt, hvilepuls og besvare tre spørsmål om din fysiske aktivitet, regner testen ut hva din fysiske alder er.
Kampanjen er et ledd i Helsedirektoratets langsiktige arbeid med å få oss til å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. 2/3 av oss er for passive, og har store helsegevinster å hente på å gjøre små forandringer i hverdagen.

Etter kampanjens slutt redesignet Apt løsningen til å fungere for et langsiktig bruk.

Les mer