Who is oldest?

May 10th 2017 on the world activity day, the test “Who’s the oldest? You or your body? » got launched. The test were made for the Directorate of Health (Helsedirektoratet). 50,000 people had completed the test by the first day. This is a test you can take to check if your body is older than yourself. After the campaign ended we redesigned the test later that summer.

———
Hvem er eldst?

På verdens aktivitetsdag 10. mai, lanserte TRY & Apt testen «Hvem er eldst? Du eller kroppen din?» for Helsedirektoratet.

I kampanjens første dag hadde over 50.000 gjennomført testen.

Ved å fylle inn kjønn, alder, høyde, vekt, hvilepuls og besvare tre spørsmål om din fysiske aktivitet, regner testen ut hva din fysiske alder er.
Kampanjen er et ledd i Helsedirektoratets langsiktige arbeid med å få oss til å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. 2/3 av oss er for passive, og har store helsegevinster å hente på å gjøre små forandringer i hverdagen.

Etter kampanjens slutt redesignet Apt løsningen til å fungere for et langsiktig bruk.

Les mer