Jotun - En leilighet, tre stiler

We have helped launch Jotun Lady's new color palette. We painted an apartment in three different styles and invited to a concert. The result is a beautiful web experience where you can listen to the different melodies while you change between the three moods.

Vi har fått være med på å lansere Jotun Lady sin nye fargepalett. Vi malte en leilighet i tre ulike stiler og inviterte til konsert. Resultatet er en vakker nettopplevelse hvor du kan lytte til de forskjellige melodiene mens du bytter mellom de tre stemningene

Les mer