Knytter Norge sammen.

Ident for Avinor — basert på deres nye visuelle identitet utviklet av Snøhetta Design. Avinor er ansvarlig for planlegging, utvikling og drift av norske lufthavner.