Loans with green interest rates

Information film for Kommunalbanken explaining the concept behind their product, green interest rate. The target group is mainly municipalities and county municipalities. Kommunalbanken finances important welfare investments by offering loans to municipalities and county municipalities. The Norwegian state has established Kommunalbanken to secure the sector stable and reasonable funding over time, regardless of economic conditions.

———
Lån med grønn rente

Informasjonsfilm for Kommunalbanken som forklarer konseptet bak deres produkt grønn rente. Målgruppen er i hovedsak kommuner og fylkeskommuner.

Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer ved å tilby lån til kommuner og fylkeskommuner. Den norske stat har etablert Kommunalbanken for å sikre sektoren stabil og rimelig finansiering over tid, uavhengig av økonomiske konjunkturer.

Les mer