Lån med grønn rente.

Informasjonsfilm for Kommunalbanken som forklarer konseptet bak deres produkt grønn rente. Målgruppen er i hovedsak kommuner og fylkeskommuner.

Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer ved å tilby lån til kommuner og fylkeskommuner. Den norske stat har etablert Kommunalbanken for å sikre sektoren stabil og rimelig finansiering over tid, uavhengig av økonomiske konjunkturer.

Les mer