When good advice comes from the young

When good advice is from the young Statoil is in dialogue with our next generation. In cooperation with Aftenposten, we invited young people involved to participate in debates on climate, welfare, innovation and jobs. etc.

———
Når gode råd er unge

Statoil går i dialog med vår neste generasjon. I samarbeid med Aftenposten inviterer vi unge engasjerte til å delta i debatter om klima, velferd, innovasjon og arbeidsplasser. etc.

Les mer