Ny nettside

We have re-designed and developed Lundhsrealstone.co.uk's website. Based on the customer's needs, we have created an efficient and minimalistic site focused on inspiring the user. At the same as it was important that the site highlighted the products and their qualities and with the help of well-integrated and clever placed links on the page, we attach the products closely to the retailer. The site is multi language, making it awailable in several countries.

———
Vi har re-designet og utviklet Lundhsrealstone.co.uk sin nettside. Ut ifra kundens behov har vi laget en effektiv og minimalistisk side som fokuserer på å inspirere brukeren. Det var samtidig viktig å få frem produktene og deres kvaliteter på en god måte og ved hjelp av godt integrerte og plasserte lenker på siden knytter vi produktene tett til forhandler.

Nettstedet er laget på flere språk, som gjør det tilgjengelig i flere land.

Les mer