NSB gjør nødvendige oppgraderinger.

Informasjonsfilm for NSB som forbereder kunder på Jerbaneverkets oppgraderinger og resulterende stans i togtrafikk på enkelte strekninger i uke 31, 2016.