New moller.no

We were commissioned to design and develop new moller.no. In 2017, the Møller Group changed its name to Møller Mobility Group. The name strategy behind the Møller Mobility Group is rooted in the strategy that in the future they must be an offensive service provider of smart mobility solutions as well as physical products. It was natural that the website should reflect this change with a modern and professional look and feel.

———
Nye moller.no

Vi fikk i oppdrag å designe og utvikle nye moller.no. I 2017 skiftet Møller Gruppen navn til Møller Mobility Group. Navnestrategien bak Møller Mobility Group er forankret i strategien om at de i fremtiden må være en offensiv tjenesteleverandør av smarte mobilitetsløsninger så vel som av fysiske produkter. Det var naturlig at nettsiden skulle speilet dette skifte med en moderne og profesjonell “look and feel”.

Les mer