Statskog.no

Statskog SF is a state-owned enterprise with a history back to 1860. Principal activities are forestry and land-use management on behalf of the Norwegian Government. Statskog SF is the landowner of about 20 percent of the Norwegian mainland surface. We have created a new design direction for the brand and continued this by redesigning and developing the new website.

———
Statskog SF er et statseid foretak med historie helt tilbake til 1860. Redesignet av nye statskog.no hadde som mål å inspirere og vise fram alle de forskjellige friluftsmulighetene man har på fellesskapets grunn, pakket inn i en god brukeropplevelse.

Vi har skapt en ny designretning for merkevaren. Denne har vi videreført ved å redesigne og utvikle den nye nettsiden.

Les mer