Redesign av Statskog.no

Statskog SF er et statseid foretak med historie helt tilbake til 1860. Redesignet av nye statskog.no hadde som mål å inspirere og vise fram alle de forskjellige friluftsmulighetene man har på fellesskapets grunn, pakket inn i en god brukeropplevelse.