Recruitment films for BI

BI Norwegian Business School is a self-employed foundation and Norway's leading provider of research-based knowledge of business and management. These films have the goal of promoting BI's teaching programs for potential future students.

———
Rekrutteringsfilmer for BI

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse og Norges viktigste leverandør av forskningsbasert kunnskap om næringsliv og ledelse. Disse filmene har som forsmål å fremme BIs undervisningsprogrammer for potensielle fremtidige studenter.

Les mer

Priser & oppmerksomhet

  • Gull Visuelt 2017