What does your business contribute to society?

Every year, nearly 5,000 new businesses are launched, which together give amazing ripple effects and vital contributions to society. Together with Pol and DNB, we have created a page where all companies in Norway can see their own ripple effects.

Using comprehensive data collection from Statistics Norway, various directorates, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, and Ny Analyse, we generate a unique presentation for all companies in Norway. The contributions and tax contributions are converted into schoolbooks, teachers, retirement homes, heart transplants, shelters, play equipment or man-years in the police. To mention a few.

———
Hva bidrar din bedrift med til samfunnet?

Hvert år startes det nesten 5000 nye bedrifter, som til sammen gir fantastiske ringvirkninger og helt avgjørende bidrag til samfunnet. Sammen med Pol og DNB har vi laget en side hvor alle bedrifter i Norge kan se sine egne ringvirkninger.

Ved hjelp av omfattende datainnsamling fra statistisk sentralbyrå, ulike direktorater, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, og Ny Analyse, generere vi en helt unik presentasjon for alle bedrifter i Norge. Innsatsen og skattebidragene blir regnet om til skolebøker, lærere, mat på aldershjem, hjertetransplantasjoner, krisesentre, lekeapparater eller årsverk i politiet. For å nevne noen.

Les mer