How do Norwegian companies contribute to society?

We created a website using real-time 3D graphics to tell the story on how 160.000 Norwegian companies contribute to society. Using data driven storytelling combined with true calculations – proud employees and owners can see examples visualising their company's contribution.

Hva bidrar din bedrift med til samfunnet?
Hvert år startes det nesten 5000 nye bedrifter, som til sammen gir fantastiske ringvirkninger og helt avgjørende bidrag til samfunnet. Sammen med Pol og DNB har vi laget en side hvor alle bedrifter i Norge kan se sine egne ringvirkninger.

Ved hjelp av omfattende datainnsamling fra statistisk sentralbyrå, ulike direktorater, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, og Ny Analyse, generere vi en helt unik presentasjon for alle bedrifter i Norge. Innsatsen og skattebidragene blir regnet om til skolebøker, lærere, mat på aldershjem, hjertetransplantasjoner, krisesentre, lekeapparater eller årsverk i politiet. For å nevne noen.

Se norsk versjon

Les mer