Say yes to 114

Our animals' own emergency number. 9 out of 10 Norwegian animal owners do not know what number they should call if something should happen acutely with their animal. DNB Animal Insurance has therefore initiated an initiative to introduce 114 - an easy-to-remember number, open to all day's times, which can help all animals in need. Apt have in collaboration with Try designed and developed a campaign site with information about the initiative and how to get involved.

———
Si ja til 114

Dyrenes eget nødnummer. 9 av 10 norske dyreeiere vet ikke hvilket nummer de skal ringe hvis noe akutt skulle skje med dyret sitt.

DNB dyreforsikring har derfor startet et initiativ for å innføre 114 – et nummer som er lett å huske, som er åpent til alle døgnets tider og som kan hjelpe alle dyr i nød.

Apt har i samarbeid med Try designet utviklet en kampanjeside med informasjon om initiativet og hvordan man kan involvere seg i saken.

Les mer