Summer job as a CEO in Adecco

Every year, recruitment agency, Adecco, announces the competition Konsernsjefen. A summer job where a student can try out as CEO of Adecco earn $ 100,000 in salary. Students from all over Norway can apply, but many just think that there is no point and that there are more reasons to not apply than to apply. "Adecco will not choose me anyway". "I'm not good enough." "I as a nursing student can't become a CEO." "I have a completely wrong background." Because it's common to doubt yourself when making bigger decisions, in order to apply to the CEO in 2017, we wanted the students to meet their internal critic and ultimately push it aside.

———
Hvert år utlyser bemanningsselskapet, Adecco, Konsernsjefen. En sommerjobb der en student kan prøve seg som konsernsjef i Adecco få 100 000 kr i lønn.

Studenter fra hele Norge kan søke, men mange lar det bare bli med tanken. De tenker at det ikke er noe poeng, og at det er flere grunner til å ikke søke, enn å søke. “Adecco kommer jo ikke til å velge meg uansett”. “Jeg er ikke god nok.” “Jeg som sykepleierstudent kan jo ikke jobbe som konsernsjef.” “Jeg har helt feil bakgrunn.” For det er vanlig å tvile på seg selv når man skal ta større beslutninger,som å søke på Konsernsjefen. Derfor. For å søke på Konsernsjefen 2017 ville vi at studentene skulle møte sin indre kritiker for å så skyve den til side.

Les mer