Statoil 2030

Statoil ønsker å være med på å drive utviklingen mot et lavkarbonsamfunn, og bidra til fortsatt verdiskaping. Vi har hjulpet de med å skape ett responsivt nettsted med innhold og filmer som forteller om Statoils fremtidsutsikter, utfordringer og muligheter frem til 2030.