Statoil 2030

Statoil seek to help drive development towards a low-carbon society, and contribute to continued value creation. We have helped them create a responsive website with content and films that tells the story of Statoil's prospects, challenges and opportunities until 2030.

———

Statoil ønsker å være med på å drive utviklingen mot et lavkarbonsamfunn, og bidra til fortsatt verdiskaping. Vi har hjulpet de med å skape ett responsivt nettsted med innhold og filmer som forteller om Statoils fremtidsutsikter, utfordringer og muligheter frem til 2030.

Les mer