Totalgrensen forebygger spilleproblemer.

Norsk tipping innfører nå en maksgrense for sine spillere for å forhindre gjeld og spilleproblemer.